Wat is sedentair gedrag?

 In Kennisbank

Sedentair gedrag zijn activiteiten die je uitvoert in zittende of liggende houding. De slaaptijd uitgezonderd. Het energieverbruik bij sedentair gedrag komt overeen met een MET-waarde tussen 1 en 1,5 MET. Voorbeelden van sedentair gedrag zijn tv-kijken en zitten tijdens een vergadering.

Risico’s van sedentair gedrag

Het is algemeen bekend dat weinig lichaamsbeweging kan leiden tot gezondheidsklachten. De mogelijke gevolgen van sedentair gedag zijn echter minder bekend. Dit omdat er pas sinds korte tijd onderzoek naar sedentair gedrag wordt gedaan.

Op basis van recente onderzoeken zijn er aanwijzingen gevonden dat sedentair gedrag kan leiden tot een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden en diverse ziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Het TNO spreekt van een ‘dosis-respons relatie’: degenen die het meeste zitten en niet regelmatig bewegen hebben het hoogste risico op gezondheidsklachten.

Leestip: Feiten en cijfers over zitten

Maar ook als je regelmatig beweegt loop je risico’s. Want zelfs als je meerdere keren per week intensief bezig bent in de sportschool, maar verder vooral zit op je werk en thuis, loop je toch gezondheidsrisico’s.

Sedentair gedrag onderbreken

Alleen door iedere dag geruime tijd intensief te bewegen zou je langdurig zitten of liggen kunnen compenseren. Maar iedere dag minimaal een uur intensief sporten is voor veel mensen logischerwijs niet haalbaar. Daarom is het belangrijk om zitten op het werk te onderbreken.

Er is nog geen optimale duur en frequentie van deze onderbrekingen te geven. Adviezen variëren van ieder half uur even staan of lopen tot minimaal 2 uur staan per dag. Probeer het zitten in ieder geval een paar keer per dag te vervangen door staan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering of achter je bureau, of lopen.

Leestip: 3 social tips om minder te zitten op het werk

Recent Posts