Alleen in weekend sporten ook gezond

 In Nieuws

Eén of twee keer in het weekend bewegen vermindert je sterftekans bijna evenveel als vaker in de week bewegen volgens Britse onderzoekers.

150 minuten in het weekend bewegen vermindert je sterfterisico bijna net zo goed als 150 minuten bewegen verdeelt over drie of meer keer door de week. Dit concluderen Britse onderzoekers van de universiteit van Loughbourough na onderzoek onder 63.000 40 plussers. Ze volgden hen tien jaar lang.

WHO aanbeveling

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt aan om per week 150 minuten matig intensief te bewegen (stevig wandelen of fietsen) verdeeld over vijf dagen in de week. In plaats daarvan kunnen mensen ook 75 minuten zeer intensief bewegen (sporten), verdeeld over 3 keer per week. Deze norm wordt ook als beweegnorm gebruikt in Nederland. De onderzoekers wilden in dit onderzoek nagaan of het echt nodig is om zo lang en zo vaak te bewegen, voor een effect op je gezondheid.

Vier groepen mensen

In het onderzoek zijn vier groepen mensen gevolgd:

1. Mensen die inactief zijn, bijna niet bewegen.
2. Mensen die één of twee keer per week matig intensief bewegen, maar onvoldoende volgens de WHO aanbeveling.
3. Mensen die voldoende bewegen volgens de  WHO, maar in 1 of 2 sessies in het weekend. Zij worden ook wel de de ´weekend warriors´ genoemd.
4. Mensen die bewegen volgens de WHO aanbeveling.

Resultaten

In het onderzoek werd na tien jaar gekeken hoeveel mensen in de vier groepen waren overleden. Groep 2, 3 en 4 werden vergeleken met groep 1, de inactieve groep. Uit de resultaten bleek dat de ´weekend warriors´ 30% minder kans hadden om binnen drie jaar te overlijden dan de inactieven. In de groep die wel volgens de WHO aanbeveling beweegt was de kans 35% minder. In de groep die onvoldoende beweegt was het sterfterisico 33% minder. Je kunt dus ook alleen in het weekend bewegen of iets minder dan aanbevolen om bijna dezelfde gezondheidswinst te halen dan als je aan de WHO norm voldoet, concluderen de onderzoekers.

Minder zitten blijft belangrijk

Amerikaanse onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij dit onderzoek. De onderzoekers zeggen niets over de effecten op stress, psychische gezondheid of de kans op diabetes type 2. Daarnaast heeft in het weekend of ’s avonds bewegen geen zin als je elke dag vele uren zit. Nederlanders zitten per dag gemiddeld 8 tot 10 uur. Dit verhoogt hun risico om binnen een paar jaar te overlijden met 15-40% vergeleken met iemand die minder dan vier uur per dag zit. Dit risico kunnen ze alleen tegengaan door óf elke dag 1 tot 1,5 uur intensief te sporten óf (minstens elk half uur) het zitten te onderbreken door te lopen of te staan.