Australisch onderzoek bevestigt: langer zitten slechter voor risico op diabetes type 2

 In Nieuws

Hoe meer en langer je achter elkaar zit, hoe slechter dit is voor je risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Dit wordt bevestigd door Australisch onderzoek waaraan onder andere David Dunstan meewerkte.

In totaal namen 678 deelnemers tussen de 36 en 89 jaar oud deel aan het onderzoek. Ze droegen een week lang meetapparatuur om te bekijken hoe veel en hoe lang ze zaten. Uit de metingen bleek dat de meeste deelnemers tussen de 6 en 10 uur per dag zaten. De duur van het zitten en de mate waarin ze het zitten onderbraken liep erg uiteen.

Metingen

Naast zitgedrag werd ook het gewicht, de middelomtrek, de bloeddruk, HDL- (goed) en LDL-cholesterol (slecht), de hoeveelheid vetten in het bloed (triglyceriden) en de bloedglucose gemeten. Deze gegevens zeggen allemaal wat over het risico op hart-en vaatziekten en diabetes type 2.

Langer achter elkaar zitten

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat mensen die meer en langer achter elkaar zaten (langer dan een half uur) vaker een hoger gewicht en middelomtrek hadden. Ook hadden ze meer vetten in het bloed en een hoger bloedglucose twee uur na een maaltijd. Ook hadden ze een minder gezond cholesterol. Dit zijn allemaal factoren die het risico op hart- en vaakziekten en diabetes type 2 verhogen.

Vaker onderbreken

Mensen die het zitten vaak onderbraken (korter dan een half uur achter elkaar zaten)  hadden vaker een lager gewicht en middelomtrek, meer gezond cholesterol, minder vetten in het bloed en lagere bloedglucose in de ochtend en twee uur na een maaltijd. Dit geeft hen een lager risico op hart- en vaatziekten en diabetes.

Gezondheidsraad

Deze resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de nieuwe beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Recent Posts