Over Minder-zitten.nl

Veel werkomgevingen zijn erop ingericht om hele dagen te zitten. Onbewust zit je uren in dezelfde houding. En dat is niet goed voor je gezondheid. Op Minder-zitten.nl geven we je handige minder-zitten-tips en willen we je inspireren om meer te bewegen op de werkvloer. Zo maken we de Nederlandse bedrijfscultuur samen gezonder.

Door het Diabetes Fonds

Minder-zitten.nl is een initiatief van het Diabetes Fonds. Langdurig zitten kan namelijk niet alleen leiden tot hart- en vaatziekten, maar ook tot diabetes type 2. Elk extra uur dat mensen op een dag zitten, verhoogt hun risico op diabetes type 2 met 22%. Dit komt uit onderzoek van Universiteit Maastricht uit 2016.

Leestip: Feiten en cijfers over zitten

In 2050 wordt verwacht dat wereldwijd 1 op de 2 mensen diabetes heeft. Dat tij willen wij keren. Onder andere door het beweegvriendelijker maken van de werkomgeving. Omdat we hierin een leidende rol willen spelen, hebben we dit platform in het leven geroepen.

Samen met partners

Op Minder-zitten.nl richten we ons specifiek op mensen die bewust stappen willen zetten om hun werkomgeving gezonder te maken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor alle collega’s. Het doel is om werknemers een half uur per dag minder te laten zitten.

Leestip: Dit doet te veel zitten met je lichaam

Samen met diverse partners werken we aan deze doelstelling. Dit zijn kennispartners die actief onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van sedentair gedrag. Maar ook commerciële en zakelijke partners die het belang van minder zitten op het werk onderschrijven en zich sterk maken voor een gezondere werkomgeving.

Een gezond leven voor iedereen

Door samen te werken versterken we onze positie als kennisinstituut op het gebied van minder zitten. We werken oplossingsgericht met een positieve insteek. Als activator willen we inspireren. Alleen zo kunnen we dagelijks werken aan onze hoofddoelstelling: een gezond leven voor iedereen.